درخت یخ زده

تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱۳۹۳ | تعداد بازدید : 2,428 بازدید

هرچند که شاخه شاخه تکثیر شدم

چون برگ خزان زده زمینگیر شدم

مانند درخت یخ زده در آبان

من زود تر از موعد خود پیر شدم

مهرماه ۹۱

نظر شما


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.