از دل ابر

تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱۳۹۳ | تعداد بازدید : 2,397 بازدید

پشت هر تیر پر درآوردم

از دل ابر، سر درآوردم

آسمان، خاک زیرپای تو بود

از همانجا قمر درآوردم

دوش گفتی به من ((بنفسی انت))

من از آن جمله پر درآوردم

رجزی خوانده ام که از دشمن

بانگ(( این المفر)) درآوردم

بارها اهل لشگر خود را

از لهیب خطر درآوردم

پسر حیدرم کزین لشگر

با نهیبی پدر درآوردم

تا به پای تو خون دل ریزم

تیر از دیده تر درآوردم

حاج سعید حدادیان

نظر شما


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.