گر نگاهی به ما کند زهرا-سید رضا موید

تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ | تعداد بازدید : 2,909 بازدید

گر نگاهی به ما کند زهرا
دردها را دوا کند زهرا

بر دل وجان ما صفا بخشد
گوشه چشمی به ما کند زهرا

کم مخواه از عطای بسیارش
کآنچه خواهی عطا کند زهرا

نه عجب به شأن او گویند
خاک را کیمیا کند زهرا

این مقـام کنیز او باشد
تا دگر خود چه هـا کند زهرا

روز محشر که از شفاعت خویش
حشر دیگر به پا کند زهرا

همچو مرغی که دانه برچیند
دوستان را جدا کند زهرا

نظر شما


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.