این طایفه

تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ | تعداد بازدید : 1,693 بازدید

آنانکه مرید چهاده معصومند

همواره به جرم عاشقی محکومند

 

این طایفه سرنوشتشان معلوم است

یا کشته تیغ عشق یا مسموند

 

دوازدهم مرداد ۱۳۸۶

نظر شما


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.