درباره ما

پایگاه فرهنگی بوی سیب در سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است

مراسم هفتگی هیئت روز های شنبه هر هفته بعد از اذان مغرب  میباشد

و دوستداران اهل بیت می توانند از طریق پل های ارتباطی

پیامک:۳۰۰۰۱۵۵۳

و پایگاه اینترنتی www.buyesib.com ارتباط برقرار کنند.